หมายเลขผู้ใช้

รหัสผ่าน

กรอกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากร

หมายเหตุ : ต้องเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ผ่านการลงทะเบียนยื่นเเบบผ่านอินเทอร์เน็ตเเละเป็นสมาชิกจากระบบ E-filing เเล้วเท่านั้น

รหัสผ่าน (รหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนยื่นเเบบอินเทอร์เน็ต)